Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Motopaczka.pl

 

 

1.     Sklep internetowy MotoPaczka, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.motopaczka.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.

2.     Sklep internetowy MotoPaczka jest własnością Oskara Pingot, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MotoPaczka Oskar Pingot, pod adresem 10-699 Olsztyn, ul. dr. Stanisława Dorantta 1, posiadającego numer NIP: 7393878268.

3.     We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:

a.     adresem pocztowym: MotoPaczka Oskar Pingot, 10-699 Olsztyn, ul. dr. Stanisława Dorantta 1,

b.     adresem poczty elektronicznej: sklep@motopaczka.pl

c.     numerem telefonu: 512 622 115,

4.     W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego MotoPaczka oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

5.     Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres: MotoPaczka Oskar Pingot, 10-699 Olsztyn, ul. dr. Stanisława Dorantta 1 lub na adres mailowy: sklep@motopaczka.pl

6.     Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym MotoPaczka są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony w sklepie MotoPaczka towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym MotoPaczka wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

7.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (przy wybraniu formy płatności „za pobraniem”) lub daty otrzymania płatności przez Sprzedającego (przy wybraniu formy płatności poprzez serwis PayU, Paypal, Przelewy24 lub przelewem). Wysyłka odbywa się w dni robocze Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z kurierem DPD. Numer telefonu do kuriera można otrzymać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej DPD. Listę oddziałów znaleźć można na stronie www.dpd.com.pl

8.     Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności „za pobraniem” lub przy wykorzystaniu serwisów PayU, PayPal, Przelewy24 lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 91 1140 2004 0000 3902 7587 7051

9.     Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.

10.  Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zależą wyłącznie od stawek stosowanych przez dostawcę usług internetowych Kupującego.

11.  Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.

12.  Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: MotoPaczka Oskar Pingot, 10-699 Olsztyn, ul. dr. Stanisława Dorantta 1 lub na adres mailowy: sklep@motopaczka.pl i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: MotoPaczka Oskar Pingot, 10-699 Olsztyn, ul. dr. Stanisława Dorantta 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.  Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.

14.  Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

15.  Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy MotoPaczka wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.

16.  Naciskając na ekranie przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.

17.  Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym MotoPaczka, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.motopaczka.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji, a w tym na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór do pobrania

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do złożenia oferty zakupu lub zapytania ofertowego, za pomocą strony motopaczka.pl, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest firma MotoPaczka Oskar Pingot z siedzibą w Olsztynie, kod 10-699, przy ul. dr. Stanisława Dorantta 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadająca numer NIP 739-387-82-68. Państwa dane osobowe (podane w formularzu rejestracyjnych lub formularzu zakupowym) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celu realizacji złożonego zamówienia.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 RODO. Przyjęte na podstawie art. 13 ust. 2 lit. a, RODO kryterium czasu umożliwi prezentowanie informacji o produktach i usługach dotychczasowym klientom oraz osobom, które zechcą dołączyć do ich grona.
  4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie firmy oraz na stronie internetowej administratora.
  5. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych są udostępniane podmiotom trzecim (np. firmie kurierskiej) w celu właściwej realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie administratora danych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE MOTOPACZKA.PL

 MotoPaczka Oskar Pingot, z siedzibą przy ul. dr. Stanisława Dorantta 1, 10-699 Olsztyn, NIP 7393878268, REGON 362524582 (dalej MotoPaczka) pragnie poinformować, że w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu motopaczka.pl na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej "cookies”).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików
cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie
ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies
w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie
funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać
prawidłowo.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/